۸ دلیلی که افراد کارها رو شروع نمیکنن یا نیمه کاره راها میکنن!!

علت‌هایی که ممکن است باعث شروع نکردن یا انجام نیمه‌ کارها شوند، متنوع هستند و به عوامل مختلفی مرتبط با فرد و محیط اطراف او برمی‌گردند. در زیر چند عامل احتمالی بررسی شده‌اند: A programming language is for thinking about programs, not for expressing programs you’ve already thought of. It should be a pencil, not […]

Read More